Kaj je EaSI?

Sklop za zaposlovanje in socialne inovacije je finančni instrument Evropske unije, namenjen spodbujanju kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja, zagotavljanju ustrezne in dostojne socialne zaščite, odpravljanju socialne izključenosti in revščine ter izboljšanju delovnih pogojev.

V obdobju 2021–2027 je program EaSI postal del Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Struktura in finančna sredstva

Sklop neposredno upravlja Evropska komisija. V njem so združeni trije programi EU, ki so jih v letih 2007 do 2013 upravljali ločeno: PROGRESSEURES in mikrofinančni instrument Progress.

Od januarja 2014 ti programi tvorijo tri sestavne dele Sklopa za zaposlovanje in socialne inovacije ter finančno podpirajo:

Namen

 • Povečati pripadnost ciljem EU na ravni EU in držav članic ter izboljšati koordinacijo ukrepov na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključenosti.
 • Podpreti razvoj ustreznih sistemov socialne zaščite in politik trga dela.
 • Posodobiti zakonodajo EU in poskrbeti za njeno učinkovito uporabo.
 • Spodbuditi geografsko mobilnost delavcev in povečati možnosti za zaposlitev z odpiranjem trga dela.
 • Povečati razpoložljivost in dostopnost mikroposojil za pripadnike ranljivih skupin in mikropodjetja ter dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev.

Sklop EU za zaposlovanje in socialne inovacije bo pri tem posebno pozornost namenil:

 • ranljivim skupinam, denimo mladim
 • uveljavljanju enakih možnosti za ženske in moške
 • preprečevanju diskriminacije
 • kakovostnemu in trajnostnemu zaposlovanju
 • ustrezni in dostojni socialni zaščiti
 • odpravljanju dolgotrajne brezposelnosti
 • boju proti revščini in socialni izključenosti

 

Kaj je nacionalna kontaktna točka?

Nacionalna kontaktna točka je središče, ki preko telefona, elektronskega poštnega predala, spletne strani in Facebook profila zagotavlja potencialnim prijaviteljem informacije in podporo za prijavo na EaSI razpise.

Poleg informiranja je namen Nacionalne kontaktne točke promocija rezultatov projektov, ki so bili uspešni na EaSI razpisih, pomoč pri desiminaciji rezultatov projektov in povezovanje potencialnih prijaviteljev z Evropsko komisijo.

Nacionalna kontaktna točka je dostopna preko telefona (št. 069836572) vsak delovnik med 10:00 in 14:00 in preko e-pošte – nkteasi@irssv.si.

Aktualno

Več
Dogodek

Predstavitev EaSI na Simpoziju v Dubrovniku – EaSI presentation at the Symposium in Dubrovnik

Več
Novica

Objavljen je razpis za vzpostavitev in utrjevanje nacionalnih kompetenčnih centrov za socialne inovacije

23.08.2023 Več
Novica

Predstavitev EaSI na gradu Cmurek

23.06.2023 Več