Kdo smo

Dr. Andreja Rafaelič je socialna delavka in raziskovalka na Inštitutu za socialno varstvo z bogatimi izkušnjami prijave in izvedbe nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih ter pilotnih projektov s področja socialnega varstva in socialnega dela. Od leta 2019 vsebinsko in organizacijsko vodi projektni tim IRSSV pri nacionalnih projektih deinstitucionalizacije dveh velikih socialno varstvenih zavodov in nudi podporo MDDSZ pri vzpostavitvi področja dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Ima bogate izkušnje raziskovanja, izobraževanja in strokovnega svetovanja pri različnih mednarodnih projektih. Med drugim je v Severni Mekedoniji sodelovala pri pripravi nacionalne strategije dezinstitucionalizacije in na projektu Getting a Life; v Črni Gori pri projektu krepitve zmogljivosti Sistema socialnega varstva in otroškega varstva, ter pri evalvaciji evropske strategije o pravicah invalidov. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih člankov ter knjig s področja deinstiticionalizacije.

Katarina Ficko Mauch je socialna delavka zaposlena na Inštitutu za socialno varstvo. Strokovno in poklicno že več let uspešno deluje na področjih dezinstitucionalizacije, dolgotrajne oskrbe in socialne varnosti. Ima bogate izkušnje s prijavo in izvedbo nacionalnih in mednarodnih projektov s področja socialnega varstva. Sodeluje pri projektih Vzpostavitev projektne enote za izvajanje deinstitucionalizacije, Doma na Krasu, Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem in projektu Glasovi za pravičnost (Voices for Justice). V preteklih letih je med drugim sodelovala pri projektih Ocena potreb po skupnostnih storitvah v občini Domžale; Scirocco exchange ter Getting a Life v Severni Makedoniji. Pri projektem delu s področja socialnega varstva in izobraževanja sodeluje s Fakulteto za socialno delo. Bogate praktične izkušnje je pridobila z delom na centru za socialno delo in na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana na Interreg projektu Crosscare.

Kaja Zoran je socialna delavka, ki je od leta 2020 zaposlena na Inštitutu za socialno varstvo v raziskovalno projektnem oddelku, kjer sodeluje pri treh nacionalnih projektih dezinstitucionalizacije ter vodi organizacijo dela na projektu preobrazbe zavoda Doma na Krasu. Ima bogate mednarodne izkušnje mladinskega dela, organizacije strokovnih posvetov in vključevanja v skupnost.

Dr. Andraž Kapus je od leta 2021 zaposlen na Inštitutu za socialno varstvo na področju dezinstitucionalizacije, kjer opravlja naloge raziskovanja in strokovnega svetovanja na dveh projektih preobrazbe velikih institucij ter sodeluje z MDDSZ pri vzpostavitvi in krepitvi področja dezinstitucionalizacije. Na Fakulteti za socialno delo Ljubljana je v preteklih letih sodeloval pri več mednarodnih projektih na področju ljudi z ovirami, od leta 2021 pa ima tudi mesto asistenta na katedri “Duševno zdravje v skupnosti”. Kot prostovoljec in zaposleni socialni delavec je pridobil bogate izkušnje s področja skupnostnega socialnega dela.

Aktualno

Več
Dogodek

Predstavitev EaSI na Simpoziju v Dubrovniku – EaSI presentation at the Symposium in Dubrovnik

Več
Novica

Objavljen je razpis za vzpostavitev in utrjevanje nacionalnih kompetenčnih centrov za socialne inovacije

23.08.2023 Več
Novica

Predstavitev EaSI na gradu Cmurek

23.06.2023 Več