Novica

Objavljen je razpis za vzpostavitev in utrjevanje nacionalnih kompetenčnih centrov za socialne inovacije

23.08.2023
Več
Novica

Predstavitev EaSI na gradu Cmurek

23.06.2023
Več
Novica

Objavljeni so novi razpisi

21.03.2023
Več
Novica

Objavljen je bil delovni program za leto 2023 za ESS+ sklop EaSI

16.01.2023

Sklop EaSI bo še naprej podpiral dejavnosti na področju zaposlovanja in spretnosti, socialnega varstva in vključenosti, trga dela in mobilnosti delovne sile ter varnih in pravičnih delovnih pogojev.

Več
Novica

Objavljen je bil razpis European mobility and social inclusion for integrating disadvantaged young people not in employment, education, or training

21.12.2022
Več
Novica

Objavljene Smernice Evropske komisije za promocijo socialnih eksperimentov in Priročnik za širjenje socialnih inovacij

07.09.2022

Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DG EMPL) Evropske komisije
je pripravil komplementarna dokumenta na področju socialnih inovacij.

Več