Novica 07.09.2022

Vzpostavitev Nacionalne kontaktne točke EaSI

Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za sklop EaSI v Republiki Sloveniji

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada ESS+ podprla poseben, centraliziran EU sklop EaSI (Employment and Social Innovation oziroma Zaposlovanje in socialne inovacije). Centraliziran sklop pomeni, da EK sama neposredno preko JR in JN razpisuje sredstva za določena vsebinska področja.

Sklop EaSI je namenjen razvoju, preverjanju, eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.) in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo že obstoječih ali razvoj novih programov v državah članicah. EK spodbuja, da se dobre prakse, ki jih ali jih bodo podprli v okviru sklopa EaSI, razširijo na celotno državo oziroma regijo. V kolikor je mogoče ali smiselno priporočajo, da se ti projekti financirajo iz programov za izvajanje kohezijske politike (programi v okviru deljenega upravljanja).

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV) je bil na evropskem razpisu sklopa EaSI izbran za nacionalno kontaktno točko sklopa EaSI v Sloveniji.

Cilj projekta je vsem potencialnim prijaviteljem omogočiti lažje in učinkovitejše koriščenje možnosti financiranja, ki ga ponuja program za Zaposlovanje in socialne inovacije.

V ta namen bo Nacionalna kontaktna točka (NKT RS EaSI) zagotavljala relevantne, kvalitetne in pravočasne informacije ter drugo tehnično in vsebinsko podporo vsem, ki bodo kandidirali za sredstva programa EaSI.

IRSSV bo informacije in podporo zagotavljal preko telefona (tel št. 069 836 572, pon. do pet. 10:00 – 14:00), elektronske pošte (nkteasi@irssv.si) in brezplačnega novičnika. IRSSV bo prav tako postavil spletno mesto, kjer bodo  dostopni najpomembnejši dokumenti sklopa v slovenskem jeziku. Za strokovno ekipo NKT RS EaSI je predvideno tudi dodatno usposabljanje pri nacionalnih kontaktnih točkah, ki delujejo v drugih državah EU.

NKT RS EaSI bo izvedla več dogodkov, kjer se bodo potencialni prijavitelji, javnost in drugi deležniki lahko podrobneje seznanili z vsemi vidiki sklopa EaSI in delovanjem NKT RS EaSI.

Projekt podpira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki s svojim predstavnikom sodeluje v Tehnični delovni skupini za sklopa EaSI, ki jo vodi EK.

Aktualno

Več
Dogodek

Predstavitev EaSI na Simpoziju v Dubrovniku – EaSI presentation at the Symposium in Dubrovnik

Več
Novica

Objavljen je razpis za vzpostavitev in utrjevanje nacionalnih kompetenčnih centrov za socialne inovacije

23.08.2023 Več
Novica

Predstavitev EaSI na gradu Cmurek

23.06.2023 Več