O IRSSV

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) je bil ustanovljen leta 1996 z namenom oblikovanja in vzdrževanja stalne informacijske podpore ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, ki služi kot pomoč pri oblikovanju ukrepov nacionalne politike socialnega varstva. Od leta 2001 IRSSV pokriva tudi področje družine in družinske politike ter od leta 2004 v tem okviru posega tudi na področje položaja blaginje otrok in mladine. V zadnjih letih se njegova dejavnost smerja na področje invalidske problematike.

Leta 2022 se je IRSSV reorganiziral v dva oddelka:

  • raziskovalni projektni oddelek, katerega delovno področje vključuje raziskovalno – analitično delo na področju socialnega varstva, varstva invalidov, otrok, mladine in družine, dolgotrajne oskrbe in dezinstitucionlacije s poudarkom na evaluacijskih študijah
  • izvedenski oddelek, ki je namenjen izvajanju nalog iz naslova Zakona o osebni asitenci; s področja usposabljanja, razvoja orodja za ocenjevanje potreb po osebni asistenci ter naloge izvedenskega organa v postopku uveljavljanja pravice do osebne asistence.

Aktualno

Več
Dogodek

Predstavitev EaSI na Simpoziju v Dubrovniku – EaSI presentation at the Symposium in Dubrovnik

Več
Novica

Objavljen je razpis za vzpostavitev in utrjevanje nacionalnih kompetenčnih centrov za socialne inovacije

23.08.2023 Več
Novica

Predstavitev EaSI na gradu Cmurek

23.06.2023 Več