Razpis

Prakse družbenih inovacij za boj proti brezdomstvu

Naslov razpisa: Social Innovation Practices to Combat Homelessness (ESF-2023-HOMELESS)

Razpisuje: Evropski socialni sklad+, sklop za zaposlovanje in socialne inovacije EaSI (Employment and Social Innovation strand)

Opis: Namen razpisa je preprečevanje in zmanjševanje brezdomstva po vsej EU. Glede na raznolikost ukrepov na področju brezdomstva v državah članicah EU sta cilja tega razpisa:

 1. Izvajanje in ovrednotenje inovativnih projektov in/ali političnih ukrepov s socialnim eksperimentiranjem, pilotiranjem in ocenjevanjem praks socialnih inovacij na področju brezdomstva in stanovanjske izključenosti.
 2. Izgradnja zmogljivosti in znanja več lokalnih, regionalnih in nacionalnih deležnikov, dejavnih na področju brezdomstva in stanovanjske izključenosti.

 

Dejavnosti, ki jih lahko financira razpis, morajo spadati v naslednje kategorije:

 1. Intervencije v obliki socialnega eksperimentiranja, ki ponujajo inovativen odziv na družbene potrebe, ki se izvajajo v majhnem obsegu. Ob prepričljivosti rezultatov jih kasneje lahko prenesemo v druge kontekste ali začnemo izvajati v večjem obsegu. Ta dejavnost je obvezna.
 2. (Vezano na točko 1). Krepitev zmogljivosti ključnih deležnikov, vključenih v izvajanje projektov socialnega eksperimentiranja. To so lahko neprofitni sektor, javni organi ali socialna podjetja oz. zadruge, ki delujejo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni za izvajanje dejavnosti na področju brezdomstva in stanovanjske izključenosti. Ta dejavnost ni obvezna.

 

Predvideno trajanje projekta: 36 mesecev

Velikost nepovratnih sredstev: predvidena višina podeljenih sredstev je 15 000 000 evrov. Financiranih bo od 3 do 5 predlogov. Predvideno je financiranje projektov, vrednih od 2 do 5 milijonov evrov.

Datum objave: 14. september 2023

Rok za prijavo: 14. december 2023 do 17:00 (po srednjeevropskem času). Upravičenci bodo o rezultatih razpisa obveščeni aprila 2023. Prijava je možna elektronsko, na portalu Funding & Tenders.

Upravičenci: Prijavijo se lahko posamezne organizacije ali konzorciji, ki jih sestavljata najmanj dva prijavitelja. Če se prijavlja konzorciji, mora zadoščati naslednjim pogojem:

 • Glavni prijavitelj mora biti
  • krovna organizacija civilne družbe, mreža lokalnih in regionalnih oblasti in/ali ponudnikov socialnih storitev na evropski ravni, mednarodna organizacija ali mednarodna finančna institucija, vključno z multilateralnimi razvojnimi bankami, ali
  • civilnodružbena organizacija, lokalna ali regionalna oblast, ponudnik socialnih storitev ali nacionalna razvojna banka na nacionalni ravni.
 • V primeru glavnega prijavitelja na nacionalni ravni morata biti vsaj dva soprijavitelja iz dveh drugih upravičenih držav. V tem primeru naj bi bil konzorcij sestavljen iz vsaj treh organizacij.
 • Soprijavitelji so lahko raziskovalni centri/inštituti in visokošolske ustanove (zasebne in javne). Večina prijaviteljev mora biti aktivna na področju razpisa.

 

Razpis je objavljen na spletni strani: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-homeless_en.pdf