Razpis

Objavljen razpis EURES Targeted Mobility Scheme

Naslov razpisa: EURES Targeted Mobility Scheme (ESF-2022-EURES-TMS)

Razpisuje: European Social Fund + (ESF)

Kratek opis:

Razpis EURES TMS je namenjen podpori razvoju ukrepov na področju zaposlovanja iskalcev zaposlitve – vključno z najranljivejšimi kot so dolgotrajno brezposelni, nizko kvalificirani in šibko povezani s trgom dela – iz držav EU in Evropskega gospodarskega prostora (Norveška in Islandija). Ukrepi, ki bodo podprti se morajo nanašati na:
a)      iskalce zaposlitve, ki so starejši od 18 let in iščejo zaposlitev, pripravništvo ali vajeništvo v omenjenih državah;
b)     odpravljanje ovir glede mobilnosti delovne sile (npr. stroški selitev v tujino, neznanje jezikov, integracija mobilnih/migrantskih delavcev v ciljni državi, dolgotrajna brezposelnost in osebe, ki so slabo povezane s trgom dela)
c)      odpravljanje neravnovesij na trgu dela in zaposlovanje v sektorjih gospodarstva, ki težko najdejo delavce.
Skupna vrednost razpisa je 12 milijonov evrov. Načrtovana pa je odobritev treh ali štirih projektov s katerimi naj bi zagotovili približno 4000 zaposlitev. Pričakovana, ne pa obvezna, vrednost posameznega projekta je med 2 in 5 milijoni evrov.”

Datum objave: 17. 11. 2022

Rok za oddajo: 15. 02. 2023

Upravičenci:

Vodilni partner so lahko EURES nacionalne točke, organizacije članice EURESA in EURES partnerji. Kot partnerji lahko v projektih nastopajo države članice EU in EEA, EURES nacionalne točke, organizacije članice EURESA, EURES partnerji in drugi javni in zasebni akterji na trgu dela.

Povezava do razpisa: EURES TMS