Razpis

EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Naslov razpisa: EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners ESF-2023-EURES-CBC

Razpisuje: European Social Fund + (ESF), Employment and Social Innovation (EaSI) strand

Kratek opis:

Razpis vsebuje tri sklope:

  • Tema 1: EURES Cross-border partnerships (ESF-2023-EURES-CBC-ECP)
  • Tema 2: EURES EEA non-EU countries cooperation (ESF-2023-EURES-CBC-EEA)
  • Tema 3: EURES Social partners cooperation (ESF-2023-EURES-CBC-SOCP)

 

Splošni cilji razpisa so olajšati mobilnost delavcev znotraj EU, povečati zaposlitvene možnosti in podpreti izvajanje uredbe EURES. Razpis za projekte, ki trajajo dve leti, je sestavljen iz treh tem: Prva tema podpira pravično mobilnost delavcev v čezmejnih regijah, zlasti čezmejna partnerstva, ki ponujajo celovite storitve EURES. Druga tema je namenjena državam Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki so del EURES mreže, da bi ponudili celovite storitve EURES v državah EGP ali specifične storitve EURES za delavce ali delodajalce. V skladu s ključnim načelom “Enakost možnosti in dostopa do trga dela” evropskega stebra socialnih pravic je cilj ukrepa doseči iskalce zaposlitve v državah EGP. Tretja tema je namenjena organizacijam socialnih partnerjev na ravni EU. Podpirala bo koordinacijo aktivnosti evropskih socialnih partnerjev v mreži EURES.

Vrednost razpisa je 12.000.000 EUR in se lahko poveča za največ 20 %. Predvideno bo podprtih 10 do 15 projektov. V okviru teme 1 je možno prijaviti projekte v vrednosti od 300.000 EUR do 1.500.000 EUR, v okviru tem 2 in 3 pa projekte v vrednosti od 50.000 EUR do 150.000 EUR. Sofinanciranih bo do 95% upravičenih stroškov.

 

Datum objave: 14. 02. 2023

Rok za oddajo: 03. 05. 2023 ob 17:00 (CET)

Upravičenci: Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in držav EGP. Za temo 1 in 3 se lahko prijavijo tudi organizacije socialnih partnerjev brez pravne osebnosti pod pogoji, določenimi v razpisu. Pogoji za upravičence se med posameznimi sklopi razlikujejo in so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

Povezava do razpisa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-eures-cbc_en.pdf