Razpis

National Competence Centres for Social Innovation: Building-up and Consolidating the Capacity

Naslov razpisa: National Competence Centres for Social Innovation: Building-up and Consolidating the Capacity (Nacionalni kompetenčni centri za socialne inovacije: Izgradnja in utrjevanje zmogljivosti) (ESF-SI-2023- NCC-01)

Razpisuje: Lithuanian European Social Fund Agency (ESFA) pooblaščena s strani Iniciative za socialne inovacije Evropskega socialnega sklada +

Opis: Financiranje v okviru tega razpisa bo zagotovljeno za transnacionalne projekte vzajemnega učenja s ciljem podpreti profesionalizacijo in nadaljnji razvoj nacionalnih kompetenčnih centrov (v nadaljevanju NKC), ki že obstajajo ali so v fazi ustanavljanja v državah članicah, ki so sodelovale na razpisu leta 2020 in ustanovitev novih NKC v državah članicah, ki niso bili ustanovljeni v okviru razpisa iz leta 2020.

Predvideno trajanje projekta: do 36 mesecev

Velikost nepovratnih sredstev: V optimalnih razmerah bodo izbrani projekti zajemali vseh 27 držav članic EU, pri čemer bo vsak projekt zajemal 3–5 držav. Ocenjena velikost nepovratnih sredstev je med 500 000 EUR in 1 500 000 EUR na projekt. ( Največ 80 % celotnega proračuna projekta). Okvirna skupna vrednost sredstev za razpis je  8 000 000 EUR.

Oblika financiranja: nepovratno pavšalno plačilo

Datum objave: 17. 8. 2023

Rok za prijavo: 30. 11. 2023 ob 17:00 (po srednjeevropskem času)

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji. Konzorcij mora vključevati glavnega prijavitelja in vsaj 2 soprijavitelja. Konzorcij mora obsegati vsaj 3 različne države članice. Za vsako državo članico, ki jo zajema konzorcij, mora prijavitelja in soprijavitelje potrditi nacionalni organ upravljanja ESS+.

Razpis je objavljen na spletni strani: https://www.esf.lt/en/calls/esf-si-national-competence-centres-for-social-innovation-call/1234