Razpis

European mobility and social inclusion for integrating disadvantaged young people not in employment, education, or training (NEETs)

Naslov razpisa: European mobility and social inclusion for integrating disadvantaged young people not in employment, education, or training (NEETs)

Razpisuje: Lithuanian European Social Fund Agency (ESFA) pooblaščena s strani European Social Fund + (ESF) for Social Innovations +Initiative

Kratek opis:

Cilj tega razpisa je pomagati državam članicam pri vključitvi pobude ALMA v  programe ESS+, ki se izvajajo v državah članicah. ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) je pobuda za aktivno vključevanje in opolnomočenje najbolj ranljivih mladih, starih od 18 do 29 let, ki niso vključeni v izobraževanje,  zaposlitev ali usposabljanje (NEETs). Pobuda ALMA tem mladim ponuja svetovanje v domači državi, ki mu sledi nadzorovana učna izkušnja, povezana z delom, v drugi državi članici EU, z namenom da bi podprli njihovo integracijo na trg dela in v družbo v domači državi.

Financiranje razpisa bo potekalo v dveh fazah. Prva faza predvideva načrtovanje skupnega sodelovanja na projektu med različnimi deležniki na območju posamezne države ali pa celo na območju več držav članic EU. Ta faza traja najdlje 4 mesece. Druga faza, ki traja najdlje 14 mesecev predvideva izvajanje projekta. Skupno projekt traja največ 18 mesecev.

Predvidena vrednost posameznega projekta se giblje od 300.000 do 650.000 eur. Finančna sredstva so podeljena do 80% skupnega zneska projekta.

Vse prijave morajo biti naložene na spletni portal eSINNIS.

Datum objave: 15. 12. 2022

Rok za oddajo: 15. 03. 2023 ob 17.00 CET

Upravičenci:

Poziv je namenjen javnim ali zasebnim organizacijam s sedežem v eni od držav članic EU. Samo tiste organizacije, ki bodo v projektu sodelovale kot organizacije pošiljateljice, lahko oddajo prijavo na razpis. V okviru tega razpisa bo organizacija pošiljateljica krila vse stroške, povezane z udeleženci projekta.

Povezava do razpisa:

Call Documents | European social fund agency (esf.lt)