Razpis

Support to the European Platform on Combatting Homelessness

Naslov razpisa: Support to the European Platform on Combatting Homelessness (ESF-2023-EPOCH)

Razpisuje: European Social Fund + (ESF), Employment and Social Innovation (EaSI) strand

Kratek opis: Razpis je namenjen dodelitvi nepovratnih sredstev partnerju oz. partnerjem, ki so podpisali partnerski sporazum za obdobje 2022–2025 v okviru razpisa ESS-2021-OG NETW-NVO-FPA.

V skladu z delovnim programom platforme, sprejetim februarja 2022, bodo dejavnosti spodbujale krepitev zmogljivosti in znanja na področju brezdomnosti in stanovanjske izključenosti od leta 2024 dalje. Podpora prijavitelja platformi bi morala

  1. zagotoviti učna orodja, informacije in znanje o specifičnih aspektih brezdomnosti ter opredeliti dobre prakse v smislu politik in projektov;
  2. izboljšati izmenjavo znanja in praks, da bi oblikovalce politik in druge akterje v državah članicah informirali o oblikovanju integriranih strategij za naslavljanje brezdomstva na nacionalni ravni.

Od uspešnega prijavitelja se pričakuje, da bo med drugim izvajal analize, usposabljanja in aktivnosti za krepitev zmogljivosti, organiziral vzajemno učenje in izmenjave dobrih praks ter ozaveščal, informiral in širil znanje s področja brezdomstva in stanovanjske izključenosti v skladu z delovnim programom platforme.

Vrednost razpisa znaša 740.000,00 EUR in se lahko poveča za največ 20 %. Komisija načrtuje, da bo financirala en predlog.

Datum objave: 14. 03. 2023

Rok za oddajo: 06. 06. 2023 – 17:00 CET

Upravičenci: Prijavijo se lahko organizacije, ki so podpisale partnerski sporazum (FPA) za mreže nevladnih organizacij na EU ravni za obdobje 2022 – 2023 (ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA). Sprejemajo se prijave posameznikov ali konzorcijev. Prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti) morajo biti pravne osebe (javna ali zasebna telesa).

 

Povezava do razpisa: call-fiche_esf-2023-epoch_en.pdf (europa.eu)